Predlog: Nova tema

PostPoslato: Četvrtak, 02. Jul 2020, 21:53
od drmm
Čini mi se da bi forumu koristila tema (ili potforum) koji bi bio orijentisan ka takmičenjima u srednjoj školi. Ima puno zanimljivih zadataka, u kojim svako može da uživa, a usput bi takmičari mogli da postavljaju pitanja o nejasnim zadacima.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Petak, 03. Jul 2020, 21:44
od Daniel
Hvala na sugestiji.
Tako nešto jeste urađeno za zadatke s prijemnih ispita, ali dosad je na forumu i bilo neuporedivo veće interesovanje za zadatke s prijemnih nego za zadatke s takmičenja.
Lično mislim da bi taj deo foruma, ako bi i bio kreiran, zasad bio praznjikav.
Ali, čujmo i mišljenja ostalih.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Petak, 10. Jul 2020, 11:17
od ognjentesic
I ja to mislim.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Petak, 10. Jul 2020, 17:37
od danilo2003
Ja sam za, u potpunosti. Ja, kao srednjoškolac koji želi da se takmiči, mislim da je ovaj forum sjajno mjesto za tako nešto. Mi, srednjoškolci, bi imali priliku da podijelimo iskustva, mišljenja, literaturu i materijale, kao i da čujemo savjete vas - starijih, iskusnijih matematičara.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Petak, 10. Jul 2020, 20:38
od miletrans
Složio bih se sa Danielovim stavom. Da ne budem pogrešno shvaćen, raspoloženi smo da pomognemo srednjoškolcima (kao i svima drugima), ali jednostavno mislim da bi "ciljna grupa" takvog potforuma bila premala.

Da nastavim Danielovu paralelu sa prijemnim ispitima... Sam potforum "Prijemni Ispiti" je više tehničke prirode, tamo nema zadatka. Ali, recimo, u potforumu "Polinomi" ima tušta i tma zadataka sa raznih prijemnih ispita, pa imamo teme kao što je "Realne nule polinoma - Prijemni ETF 20XX". Naravno da su slične teme koje se odnose na takmičenja više nego dobrodošle u odgovarajućim potforumima ("Algebra"; "Kompleksna analiza"; "Trigonometrija"...). Za diskusiju o literaturi i sličnim materijalima imamo "Matematičku literaturu", pa tu može da se diskutuje o zbirkama zadataka, prethodnim testovima...

Ako pogledamo sa čisto "brojčanog" aspekta, imamo tri "velika" fakulteta (ETF, MATF, FON), imamo ostale tehničke fakultete, tu je i farmacija, ekonomija, privatni RAF, neke više škole... Pa na to treba dodati i okolne zemlje. Mislim da za takmičenja ne bismo imali ni blizu toliki broj zainteresovanih, a moje mišljenje je da nema svrhe otvarati poseban potforum za svega nekoliko tema).

Još jednom ponavljam, (i opet da me neko ne shvati pogrešno) svaki zadatak iz matematike je dobrodošao na ovom forumu (naravno, uz poštovanje Pravilnika). Daleko bilo da imam nešto protiv takmičenja iz matematike (naprotiv!), samo mislim da nema potrebe za posebnim potforumom.

Ovo je, naravno, moje lično mišljenje.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Petak, 10. Jul 2020, 21:03
od danilo2003
Slažem se, ali na forumu postoji čitava jedna tema za praktično jednog čovjeka. Sa te strane ne vidim zašto ne bi postojala i jedna tema za grupu forumaša, koja, vjerovatno, nije prevelika, ali sam siguran da postoji(mo). (Moje mišljenje, naravno :aureola: )

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Petak, 10. Jul 2020, 21:49
od ognjentesic
Slažem se sa Danilom. Mislim da bi nova tema doprinela boljoj pripremi učenika za takmičenje jer bi u tom slučaju došlo do selekcije zadataka i ne bi dolazilo do zatrpavanja neke teme vrlo brzo.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Nedelja, 12. Jul 2020, 23:45
od Daniel
Svakako mi je drago što postoji interesovanje za zadatke s takmičenjima, jedino sam i dalje malo skeptičan u smislu koliko je to u ovom trenutku i realno i uopšte potrebno izvesti. Mislim da je miletrans rekao suštinu, i u svemu bih se složio s tim što je napisao.
Osim toga, nisu mi baš ni jasne pojedinosti oko te ideje, konkretno – da li je zamisao da to bude zasebna tema, ili zasebna rubrika/potforum, ili da to bude sekcija sajta van foruma a da na forum bude postavljen link ka toj sekciji (kao što je sad slučaj sa sekcijom za prijemne ispite)?
U slučaju da je zamisao da to bude zasebna tema, da li bi onda u tu temu bili kačeni zadaci s takmičenja a zatim u istoj toj temi o svakom zadatku diskutovano, ili bi u toj temi bili kačeni linkovi ka temama na forumu u kojima su smešteni zadaci s takmičenja? (Odmah da kažem da sam izričito protiv prve varijante, jer je iskustvo pokazalo kolika zbrka nastaje već kada u istoj temi imamo više od jednog zadatka, zbog čega je i uvedena tačka 10. Pravilnika.)
U slučaju da je zamisao da to bude zasebna rubrika/potforum, isto pitanje – na koji način bi to bilo organizovano. Takođe sam protiv varijante u kojoj bi zadaci iz svih oblasti (teorija brojeva, geometrija, logika itd.) bili smeštani u potforum za takmičenja samo zbog toga što su to zadaci s takmičenja. Dosad su svi zadaci, nebitno da li su sa časa, iz zbirke, s prijemnog, s takmičenja, bili na forumu klasifikovani prema matematičkoj oblasti kojoj pripadaju, mislim da je to najbolja moguća klasifikacija i ne bih to menjao. To je i miletrans napomenuo.
Dakle, ja uz dosadašnju argumentaciju, iskreno, i dalje ne vidim šta bi se realizacijom ovog predloga postiglo, ali ako biste pojasnili ovih par stvari za koje sam pitao, možda sagledam stvari na drugi način...

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Ponedeljak, 13. Jul 2020, 19:41
od drmm
Daniel je napisao:Osim toga, nisu mi baš ni jasne pojedinosti oko te ideje, konkretno – da li je zamisao da to bude zasebna tema, ili zasebna rubrika/potforum, ili da to bude sekcija sajta van foruma a da na forum bude postavljen link ka toj sekciji

Ja sam imao ideju da to bude zasebna rubrika/potforum, gde bi učenici mogli da postavljaju pitanja u vezi sa nejasnim zadacima koji se po težini mogu svrstati u takmičarske (znači mogu biti zadaci npr. iz Tangente tj. iz rubrike Nagradni zadaci). Meni je ideja došla po ugledu na AoPS forum na kom postoji odeljak "High School Olympiads" (link: https://artofproblemsolving.com/community/c6_high_school_olympiads) gde veliki broj takmičara (tj. olimpijaca) postavljaju pitanja. Normalno forum na Matemaniji bio bi orijentisan ka našim jednostavnijim takmičenjima jer su olimpijski zadaci dosta teški i zahtevaju veliki utrošak vremena i sva je verovatnoća da na forumu ne postoji član koji zna ili koji ima vremena da se bavi zadacima te težine.

Daniel je napisao:Takođe sam protiv varijante u kojoj bi zadaci iz svih oblasti (teorija brojeva, geometrija, logika itd.) bili smeštani u potforum za takmičenja samo zbog toga što su to zadaci s takmičenja.

Što se tiče ovog argumenta, daću dva primera zadataka:
1. Odrediti ostatak pri deljenju broja [inlmath]3^{2^n}-1[/inlmath] brojem [inlmath]2^{n+3}[/inlmath]
2. Dati su realni brojevi [inlmath]x_0<x_1<\cdots<x_n[/inlmath]. Dokazati nejedankost
[dispmath]x_0-x_n+\frac{1}{x_0-x_1}+\frac{1}{x_1-x_2}+\cdots+\frac{1}{x_{n-1}-x_n}\geq2n.[/dispmath] Odrediti kada nejednakost prelazi u jednakost.

Složićemo se da ovi zadaci prevazilaze težinu zadataka koji se obradjuju na časovima redovne nastave. Zadatak 1. mogli bi svrstati u rubriku Teorija brojeva, a zadatak 2. u rubriku Algebra, ali kako se u tim rubrikama pretežno postavljaju zadaci čija težina odgovara zadacima sa prijemnog ispita, moglo bi doći do konfuzije jer ova dva zadatka ipak zahtevaju veće znanje i potpuno drugačiji pristup rešavanju nego neki "normalni" zadaci. Sa druge strane ne vidim razlog zbog kog bi otvaranje takve rubrike moglo oštetiti forumu Matemanije, čak naprotiv verujem da će se i u takmičarskim krugovima pročuti da se na Matemaniji mogu postavljati pitanja i u vezi zadataka sa takmičenja.

Edit: Pošto sam ja sada već bivši takmičar (upisujem MatF ove godine), postoji veliki broj zadataka koji su zanimljivi (sa kojima sam se susreo) i koje bih voleo da podelim sa učenicima koji bi želeli da se takmiče u srednjoj školi. Potforum za takmičenja bi bila idealna destinacija za takve zadatke.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Sreda, 15. Jul 2020, 16:01
od ognjentesic
I ja sam tako mislio.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Sreda, 15. Jul 2020, 23:54
od Daniel
drmm je napisao:Složićemo se da ovi zadaci prevazilaze težinu zadataka koji se obradjuju na časovima redovne nastave. Zadatak 1. mogli bi svrstati u rubriku Teorija brojeva, a zadatak 2. u rubriku Algebra, ali kako se u tim rubrikama pretežno postavljaju zadaci čija težina odgovara zadacima sa prijemnog ispita, moglo bi doći do konfuzije jer ova dva zadatka ipak zahtevaju veće znanje i potpuno drugačiji pristup rešavanju nego neki "normalni" zadaci.

Ovo ne stoji. I dosad smo u okviru jedne iste rubrike imali veliku šarolikost u pogledu težine zadataka, pa nije dolazilo ni do kakve konfuzije.

drmm je napisao:Sa druge strane ne vidim razlog zbog kog bi otvaranje takve rubrike moglo oštetiti forumu Matemanije,

Evo primer. ognjentesic je postavio izuzetno zanimljiv zadatak s takmičenja, iz kombinatorike. Da ga je kojim slučajem stavio u tu novu rubriku za takmičenja, umesto u rubriku „Kombinatorika“, neko ko pretražuje rubriku „Kombinatorika“ u potrazi za zadacima višeg nivoa ostao bi uskraćen za taj zadatak jer se, možda, ne bi setio da pregleda i rubriku za takmičarske zadatke.

drmm je napisao:čak naprotiv verujem da će se i u takmičarskim krugovima pročuti da se na Matemaniji mogu postavljati pitanja i u vezi zadataka sa takmičenja.

Pa mogu se postavljati i sad. Štaviše, već su i postavljani.

Re: Predlog: Nova tema

PostPoslato: Sreda, 15. Jul 2020, 23:56
od Daniel
Saopštenje moderatorskog tima:
U moderatorskom timu smo detaljno razmotrili sve iznete argumente, ali smatramo (i čvrsto ostajemo pri tom stavu) da je pokretanje zasebne rubrike za takmičarske zadatke potpuno nepotrebno. Svi zadaci, uključujući i one s takmičenja, treba da budu postavljeni u onu rubriku kojoj, po matematičkoj oblasti, pripadaju. Kako bi se znalo da je u pitanju zadatak s takmičenja, uvek treba u produžetku naslova teme to i naglasiti (npr. „Dokaz nejednakosti – republičko takmičenje drugi razred 20YY“ – potpuno analogno onome što već imamo s prijemnim ispitima). Na taj način, onaj ko traži zadatke s takmičenja, lako će ih i naći, ukucavanjem pojma „takmičenje“ u polje za pretragu.
Svakako još jednom hvala na iznetom predlogu, i pozivamo vas da i ubuduće iznosite svoje predloge – neki će biti odbijeni, a neki će, opet, biti prihvaćeni – to je sasvim normalno.