Aritmetičke operacije u kodu višak 3

PostPoslato: Četvrtak, 13. Novembar 2014, 00:53
od Miladin Jovic
Izračunajte u kodu višak [inlmath]3[/inlmath] vrednost izraza [inlmath]291-1000[/inlmath], pri čemu se podrazumeva da dekadni zspis ima [inlmath]5[/inlmath] cifara.
Prvo pravim potpuni komplement od [inlmath]01000[/inlmath] a to je [inlmath]99000[/inlmath]. Zatim [inlmath]291[/inlmath] zapišemo kao [inlmath]00291[/inlmath]. I onda kodiramo cifru po cifru, [inlmath]0[/inlmath] kao [inlmath]3[/inlmath]itd. i saberemo, naravno uz odgovarajuće korekcije međurezultata. Ali konačan rezultat ne dobijam kako treba, jer su oni u rešenju drugačije dobili PK od [inlmath]1000[/inlmath].

Re: Aritmetičke operacije u kodu višak 3

PostPoslato: Subota, 15. Novembar 2014, 01:53
od Daniel
Koji si konačan rezultat ti dobio, a koji rezultat oni? Šta su oni dobili za PK od [inlmath]1000[/inlmath]?

Re: Aritmetičke operacije u kodu višak 3

PostPoslato: Subota, 15. Novembar 2014, 09:38
od Miladin Jovic
Hvala na interesovanju, ja sam prosto napravio grešku u sabiranju. Ako nije problem, možeš slobodno izbrisati post, ako hoćeš. Zašto da zauzima mesta bezveze?

Re: Aritmetičke operacije u kodu višak 3

PostPoslato: Subota, 15. Novembar 2014, 19:34
od Daniel
Nije bezveze. Cilj ovog foruma i jeste da pravimo što veću kolekciju zadataka. I ovaj zadatak će, možda, jednog dana nekoga interesovati. Pretpostavljam da si radio ovako?
[dispmath]\left(00291\right)_{10}=\left(0011\;0011\;0101\;1100\;0100\right)_{XS3}\\
\left(99000\right)_{10}=\left(1100\;1100\;0011\;0011\;0011\right)_{XS3}[/dispmath]
[dispmath]\begin{array}{rrrrrr}
& 0011 & 0011 & 0101 & 1100 & 0100\\
+ & 1100 & 1100 & 0011 & 0011 & 0011\\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \hline
& 1111 & 1111 & 1000 & 1111 & 0111\\
& - & - & - & - & -\\
& 0011 & 0011 & 0011 & 0011 & 0011\\ \hline
& 1100 & 1100 & 0101 & 1100 & 0100
\end{array}[/dispmath]
[dispmath]\left(1100\;1100\;0101\;1100\;0100\right)_{XS3}=\left(99291\right)_{10}[/dispmath]