Stranica 1 od 1

Sa koliko nula se zavrsava 99^99+1

PostPoslato: Petak, 04. Januar 2019, 02:30
od Mile2003
Pozdrav, zadatak glasi: "Sa koliko nula se zavrsava broj [inlmath]99^{99}+1[/inlmath]".
Uputstvo kaze: "Dokazati da se poslednje dve cifre stepena [inlmath]9^n[/inlmath] periodicno ponavljaju (sa periodom [inlmath]10[/inlmath]) i odgovor je [inlmath]2[/inlmath] nule".
Ja sam pokusavao da nadjem poslednju cifru broja [inlmath]99^{99}[/inlmath] preko modula [inlmath]10[/inlmath] i to bi bila cifra [inlmath]9[/inlmath] medjutim meni treba predposlednja i jos ona cifra pre te da bih resio zadatak na ovaj nacin. Njihovo uputstvo mi i nije bas od pomoci jer za pocetak ne znam ni kako da ga dokazem, znao bih da idem pesaka
[dispmath]9^1,\\
9^2,\\
9^3,\\
\vdots[/dispmath] itd dok ne uocim pravilan niz mada verujem da postoji drugi nacin.

Re: Sa koliko nula se zavrsava 99^99+1

PostPoslato: Utorak, 08. Januar 2019, 20:29
od Daniel
Meni baš i nema mnogo logike to objašnjenje (možda i previđam nešto).
Ja bih to radio na donekle sličan način (za koji ne tvrdim da je najjednostavniji mogući) – prvo bih krenuo od provere koja je poslednja cifra broja [inlmath]99^{99}[/inlmath], jer ako se utvrdi da nije devetka, tada bi odgovor bio očigledan – [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] se ne bi završavao nijednom nulom.
Ali, pošto se [inlmath]99^{99}[/inlmath] završava devetkom (parni stepeni broja čija je poslednja cifra [inlmath]9[/inlmath] završavaju se jedinicom a neparni devetkom), sledi da se [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] završava bar jednom nulom, tako da moramo onda nastaviti s proverama, svaki put posmatrajući po jednu cifru više na poslednjim mestima – i tako dok se ne pojavi neka cifra koja nije devetka.
Dakle, sledeća faza bi bila provera poslednje dve cifre broja [inlmath]99^{99}[/inlmath], tako što uočavamo periodičnost u brojevima [inlmath]99^n[/inlmath] (nije veliki posao svaki prethodni broj pomnožiti sa [inlmath]99[/inlmath] ako se [inlmath]99[/inlmath] napiše kao [inlmath](100-1)[/inlmath] pa primeni zakon distribucije – tim pre što ne posmatramo ceo rezultat množenja već samo poslednje dve cifre). Vrlo brzo se uočava da je periodičnost [inlmath]2[/inlmath] (parni stepeni broja [inlmath]99[/inlmath] završavaju se sa [inlmath]01[/inlmath], a neparni sa [inlmath]99[/inlmath]). Znači, [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] se završava s bar dve nule. Moramo ispitivati dalje.
Sledeća faza je provera poslednje tri cifre broja [inlmath]99^{99}[/inlmath], sličnim principom kao malopre. Dobije se da je periodičnost [inlmath]10[/inlmath], a da će poslednje tri cifre broja [inlmath]99^{99}[/inlmath] biti [inlmath]899[/inlmath], što znači da se broj [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] završava sa [inlmath]900[/inlmath], tj. s dve nule.
Ovaj način mi se lično baš i ne sviđa previše, jer da je rezultat recimo bio [inlmath]15[/inlmath] nula na poslednjem mestu, morali bismo [inlmath]15[/inlmath] puta da ponavljamo postupak. Osim toga, i periodičnost u svakoj od faza može biti bilo koji broj do [inlmath]100[/inlmath], što znači da bismo u toj fazi toliko puta morali i množiti. Ako neko izloži elegantniji način, biću zahvalan.

Re: Sa koliko nula se zavrsava 99^99+1

PostPoslato: Sreda, 09. Januar 2019, 03:36
od Corba248
Ako napišemo [inlmath]99^{99}[/inlmath] kao [inlmath](100-1)^{99}=\sum_{k=0}^{99}{99\choose k}100^k\cdot(-1)^{99-k}[/inlmath] vidimo da [inlmath]99^{99}[/inlmath] daje ostatak [inlmath]-1[/inlmath] pri deljenju sa [inlmath]100[/inlmath], tj. [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] daje ostatak [inlmath]0[/inlmath] odnosno broj [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] je deljiv sa [inlmath]100[/inlmath]. Vidimo da će svaki član u ovom razvoju biti deljiv sa [inlmath]1000[/inlmath] osim prvog (za [inlmath]k=0[/inlmath]) i drugog (za [inlmath]k=1[/inlmath]). Dakle ostatak broja [inlmath]99^{99}[/inlmath] pri deljenju sa [inlmath]1000[/inlmath] je [inlmath]-1+900=899[/inlmath], odnosno ostatak broja [inlmath]99^{99}+1[/inlmath] pri deljenju sa [inlmath]1000[/inlmath] je [inlmath]900[/inlmath], pa se on zaista završava sa dve nule.