Korisnički Kontrolni Panel
Pogledajte svoj profil
Pogledajte svoje postove
ČPP
Prijavite se

Matematički forum na kojem možete da diskutujete o raznim matematičkim oblastima, pomognete drugima oko rešavanja zadataka, a i da dobijete pomoć kada vam zatreba


Index stranica OSTALE MATEMATIČKE OBLASTI MATEMATIKA U INFORMATICI

Čudesne matrične formule u Excel-u

Brojni sistemi, Bulova algebra, binarna aritmetika itd.

Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod desideri » Petak, 13. Mart 2015, 07:54

1. Uvod

Za epitet "čudesne" iz naslova zaslužan je John Walkenbach, ekspert MS Excel-a koga su ne bez razloga prozvali Mr Spreadsheet (Gospodin Tabela ili, pre, Gospodin Tabelarni Proračun). Da bismo se upoznali sa osnovnim pojmovima pogledajmo dakle jednu tabelu (to je ovo dole ružno što liči na Excel):
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F \\\hline
1 & 1 & 4 & 9 \\\hline
2 & 16 & 25 & 36 \\\hline
3 & 49 & 64 & 81 \\\hline
4 & & & \\\hline
\end{array}[/dispmath]
Priznajem, nije naročito lepa ova moja tabela, ali će koristiti za upoznavanje sa osnovnim pojmovima. Uostalom, i ubavic je pohvalio moj napredak u Latex-u, okarakterisan suptilnom lakoćom elegantnog ispisivanja razlomaka i eksponenata... Do kraja posta zvaćete me Mr Latex!
Dakle, koristiću termine polje (to je jedna ćelija kako neki kažu, od engleskog "cell", na primer oznaka ili adresa [inlmath]B3[/inlmath] je polje gde sam upisao vrednost [inlmath]64[/inlmath]), zatim niz (to je jedna vrsta ili jedna kolona polja, u matematici bi se to zvalo vektor, na primer opseg u oznaci [inlmath]A2:C2[/inlmath] je niz sa upisanim brojevima [inlmath]16[/inlmath], [inlmath]25[/inlmath] i [inlmath]36[/inlmath]) i matrica (to je pravougaona šema brojeva, na primer kvadratni opseg (i to je pravougaonik, zar ne) u oznaci [inlmath]A1:C3[/inlmath] je matrica sa upisanih svih devet brojeva u gornjoj tabeli).

Najbolje će biti da već u uvodu krenem sa jednim laganim primerom. Recimo da je potrebno da nađemo sumu korenova svih brojeva iz gornje tabele. Uradićemo to na dva načina:

[inlmath]\qquad[/inlmath]a) Preko "običnih" Excel formula to bi izgledalo otprilike ovako: u polje npr. [inlmath]E1[/inlmath] upiše se formula [inlmath]=\mathrm{SQRT}(A1)[/inlmath] i posle pritiska na [inlmath]\mathtt{ENTER}[/inlmath] dobijamo rezultat [inlmath]1[/inlmath] u tom polju. Onda "razvučemo" formulu po vrsti, sve do [inlmath]G1[/inlmath]. Nadam se da znate kako se to radi (pokazivač miša se dovede do desnog donjeg ugla polja [inlmath]E1[/inlmath], dok ne poprimi oblik krstića i onda, uz pritisnut levi taster miša, povlači sve do [inlmath]G1[/inlmath]. Sada otpustite levi taster. Niz [inlmath]E1:G1[/inlmath] ostaće obeležen, tj. uokviren crnom linijom. Sada razvlačimo ceo niz tako što "napipamo" krstić u desnom donjem uglu niza, tj. polja [inlmath]G1[/inlmath] i uz ponovo pritisnut levi taster povlačimo na dole, sve dok ne "zahvatimo" ceo opseg [inlmath]E1:G3[/inlmath]. Otpuštamo taster i dobijamo novu matricu [inlmath]3\times3[/inlmath], sa izračunatim korenovima. Sada ih još treba sabrati. To sigurno znate, sumira se opseg na taj način što npr. u polje [inlmath]D4[/inlmath] upišemo formulu [inlmath]=\mathrm{SUM}(E1:G3)[/inlmath]. Posle [inlmath]\mathtt{ENTER}[/inlmath] imamo traženi rezultat u polju [inlmath]D4[/inlmath]:
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 1 & 4 & 9 & & 1 & 2 & 3 \\\hline
2 & 16 & 25 & 36 & & 4 & 5 & 6 \\\hline
3 & 49 & 64 & 81 & & 7 & 8 & 9 \\\hline
4 & & & & 45 \\\hline
\end{array}[/dispmath]
[inlmath]\qquad[/inlmath]b) Preko matrične Excel formule to izgleda ovako: u polje [inlmath]D4[/inlmath] upišite [inlmath]=\mathrm{SUM}(\mathrm{SQRT}(A1:C3))[/inlmath] i pritisnite [inlmath]\mathtt{CONTROL+SHIFT+ENTER}[/inlmath] i... Gotovo!
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 1 & 4 & 9 & \\\hline
2 & 16 & 25 & 36 & \\\hline
3 & 49 & 64 & 81 & \\\hline
4 & & & & 45 \\\hline
\end{array}[/dispmath]
Mislim da je jasno zašto je Walkenbach ove formule nazvao čudesnim. Dobro, ovaj primer je lagan, pokazni, može se uraditi u glavi za tren oka, ali zamislite da treba nešto slično izračunati sa tabelom [inlmath]250\times1000[/inlmath]. Ja sam davno bio u toj situaciji, nisam znao za matrične formule i "razvlačio" sam do besvesti na onaj prvi način... :( A kako ovo zapravo radi uz još originalnih primera videćemo u sledeća dva poglavlja.2. Matrične formule u jednom polju

[inlmath]\qquad[/inlmath]Za primenu matričnih formula najvažnije je shvatiti kako one funkcionišu. Pre svega, argument matrične formule (to je kao nezavisna promenljiva [inlmath]x[/inlmath] u matematici) nisu pojedinačna polja i vrednosti u njima, već nizovi i matrice. Najzanimljivije u svemu tome je to što ti nizovi i matrice ne moraju čak ni biti upisani u polja Excel-ovog radnog lista, već samo uskladišteni u memoriji računara. Rezultat koji daje matrična formula (kao promenljiva [inlmath]y[/inlmath] u matematici) može biti prikazan u jednom polju, nizu polja ili u matrici. U ovom poglavlju tema su nam matrične formule koje rezultat daju u jednom polju, bez ikakvih posrednih ispisivanja, proračuna i pomenutog "razvlačenja". Pogledajmo par primera:

[inlmath]\qquad[/inlmath]a) Naći sumu kvadrata odstupanja elemenata datog niza od aritmetičke sredine niza i rezultat prikazati u polju [inlmath]D4[/inlmath], uz korišćenje matrične formule:
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 5 & 8 & 9 & 6 & 5 & 2&7 \\\hline
2 & \\\hline
3 & \\\hline
4 \\\hline
\end{array}[/dispmath]
[inlmath]\qquad[/inlmath]Da pokažemo i "pešački" račun (sa [inlmath]\mathrm{ARSR}[/inlmath] označena je aritmetička sredina, sa [inlmath]\mathrm{REZ}[/inlmath] traženi rezultat):
[dispmath]\mbox{ARSR}=\frac{5+8+9+6+5+2+7}{7}=6;\\
\mbox{REZ}=(5-6)^2+(8-6)^2+(9-6)^2+(6-6)^2+(5-6)^2+(2-6)^2+(7-6)^2=32[/dispmath]
[inlmath]\qquad[/inlmath]U Excel-u je formula za aritmetičku sredinu [inlmath]\mathrm{AVERAGE}[/inlmath](opseg polja) i to nema veze sa matričnim formulama, ali ćemo je koristiti unutar matrične formule koju upisujemo u zahtevano polje [inlmath]D4:[/inlmath] [inlmath]=\mathrm{SUM}((A1:G1-\mathrm{AVERAGE}(A1:G1))\text{^}2)[/inlmath] uz obavezno [inlmath]\mathtt{CONTROL+SHIFT+ENTER}[/inlmath] pri čemu naravno sva tri tastera pritisnete istovremeno. Napominjem da pri tome Excel sam ubacuje vitičaste zagrade oko formule, a ne vi. Dakle, nemojte se iznenaditi kada vam posle otpuštanja sva tri tastera ispiše gore u formula-baru: [inlmath]\{=\mathrm{SUM}((A1:G1-\mathrm{AVERAGE}(A1:G1))\text{^}2)\}[/inlmath]. Dobićete rezultat:
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 5 & 8 & 9 & 6 & 5 & 2 & 7 \\\hline
2 & \\\hline
3 & \\\hline
4 & & & & 32 \\\hline
\end{array}[/dispmath]
[inlmath]\qquad[/inlmath]b) Naći proizvod kvadrata elemenata prethodnog niza i rezultat prikazati u polju [inlmath]D4[/inlmath], uz korišćenje matrične formule.
Ovo je sasvim lako, uz korišćenje Excelove formule za proizvod: [inlmath]=\mathrm{PRODUCT}(A1:G1\text{^}2)[/inlmath] Dobićete naravno ogroman broj, konkretno [inlmath]22861440000[/inlmath] ali nije u tome poenta. Bitno je da iz jednostavnog zapisa, evo još jednom: [inlmath]=\mathrm{PRODUCT}(A1:G1\text{^}2)[/inlmath] shvatite ogromnu prednost ovako jednostavnog i efektnog načina računanja, kao i samu suštinu matričnih formula, to jest rad sa nizovima i matricama kao argumentima. I naravno, nemojte zaboraviti [inlmath]\mathtt{CONTROL+SHIFT+ENTER}[/inlmath]

[inlmath]\qquad[/inlmath]c) Naći sumu kubova prvih [inlmath]n[/inlmath] prirodnih brojeva, pri čemu korisnik zadaje [inlmath]n[/inlmath] u polje [inlmath]A1[/inlmath].
E, ovo vas je verovatno malo iznenadilo. Sada nikakav niz ili matrica nisu zadati, radni list je prazan, osim polja [inlmath]A1[/inlmath] gde korisnik može upisati šta god želi. Dobro, ne baš sve što poželi, trebalo bi mu zabraniti da unosi nekakva slova ili negativne brojeve, ili uopšte nešto što nije prirodan broj. Ali to nam ovde nije tema. Nego da ja odmah dam formulu, pa nek' ide život:[dispmath]=\text{SUM(ROW(INDIRECT("1:"&A1))^3)}[/dispmath]
Pretpostavljam da je ovde potrebno pojašnjenje. Funkcija [inlmath]\mathrm{ROW}[/inlmath] koja zapravo daje brojeve redova na radnom listu jako je pogodna za formiranje niza prirodnih brojeva, pri čemu je taj niz samo u memoriji računara, nema ga na radnom listu. Funcija [inlmath]\mathrm{INDIRECT}[/inlmath] je neophodna jer ona radi sa tekstom pa Excel ne prilagođava reference, tj. adrese koji čine argumenti ove funkcije. Tako npr. matrična formula [inlmath]=\mathrm{ROW}(\mathrm{INDIRECT}("1:12"))[/inlmath] uvek daje prvih [inlmath]12[/inlmath] prirodnih brojeva. Znak konkatencije ([inlmath]\&[/inlmath]) je neophodan da bi se preciziralo do kog broja se "ide", a taj broj zadaje korisnik u polju [inlmath]A1[/inlmath]. Ostalo je jasno. Na primer, ako korisnik unese broj [inlmath]12[/inlmath] u polje [inlmath]A1[/inlmath] a matrična formula je smeštena u [inlmath]D4[/inlmath], imamo:
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 12 & \\\hline
2 & \\\hline
3 & \\\hline
4 & & & & 6084 \\\hline
\end{array}[/dispmath]


3. Matrične formule za više polja

[inlmath]\qquad[/inlmath]Sada matrične formule kao rezultat daju matricu ili niz. Ovo je jako efektno, pošto jednom jedinom formulom dobijamo puno ispisanih vrednosti. Zamislite, jedna formula ispiše npr. [inlmath]10000[/inlmath] vrednosti (matricu [inlmath]100\times100[/inlmath]). Ovo će biti verovatno najlakše od svega do sada. Pri tome morate voditi računa da se formula upisuje u obeleženi opseg polja. Naravno, upisujete je samo jednom a ne [inlmath]10000[/inlmath] puta, ali prethodno mišem obeležite opseg u kome želite prikaz rezultata. Recimo da je data matrica:
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 2 & 7 & 3 & & & & \\\hline
2 & 3 & 9 & 4 & & & & \\\hline
3 & 1 & 5 & 0 & & & & \\\hline
4 & & & & & & & \\\hline
\end{array}[/dispmath]
Potrebno je naći:
a) transponovanu matricu date matrice
b) kvadrat ove matrice, tj. pomnožiti je samu sa sobom
c) inverznu matricu date matrice

Najpre je za svaki zahtevani zadatak prethodno obeležen opseg [inlmath]E1:G3[/inlmath] a zatim:

a) Transponovana matrica ([inlmath]=\mathrm{TRANSPOSE}(A1:C3)[/inlmath])
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 2 & 7 & 3 & & 2 & 3 & 1 \\\hline
2 & 3 & 9 & 4 & & 7 & 9 & 5 \\\hline
3 & 1 & 5 & 0 & & 3 & 4 & 0 \\\hline
4 & & & & & & & \\\hline
\end{array}[/dispmath]

b) Kvadrat matrice ([inlmath]=\mathrm{MMULT}(A1:C3,A1:C3)[/inlmath])
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 2 & 7 & 3 & & 28 & 92 & 34 \\\hline
2 & 3 & 9 & 4 & & 37 & 122 & 45 \\\hline
3 & 1 & 5 & 0 & & 17 & 52 & 23 \\\hline
4 & & & & & & & \\\hline
\end{array}[/dispmath]

c) Inverzna matrica ([inlmath]=\mathrm{MINVERSE}(A1:C3)[/inlmath])
[dispmath]\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
\mbox{Excel} & A & B & C & D & E & F & G \\\hline
1 & 2 & 7 & 3 & & -\frac{10}{3} & \frac{5}{2} & \frac{1}{6} \\\hline
2 & 3 & 9 & 4 & & \frac{2}{3} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\\hline
3 & 1 & 5 & 0 & & 1 &-\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\\hline
4 & & & & & & & \\\hline
\end{array}[/dispmath]
Posle svake unesene formule, po ko zna koji put naglašavam, morate pritisnuti [inlmath]\mathtt{CONTROL+SHIFT+ENTER}[/inlmath] da bi je Excel shvatio kao matričnu. Na kraju evo i jedne preporuke. Vežbajte, eksperimentišite, računajte... Igrajte se brojkama i matričnim formulama. To je najbolji način da njima ovladate. I naravno, pitajte bilo šta u okviru ove teme. Tu sam da odgovorim.
Korisnikov avatar
Zaslužni forumaš
 
Postovi: 1519
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 1088 puta
Pohvaljen: 837 puta

Sharuj ovu temu na:

Share on Facebook Facebook Share on Twitter Twitter Share on MySpace MySpace Share on Google+ Google+

Re: Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod Gamma » Petak, 13. Mart 2015, 17:15

Svaka čast za trud :thumbup:
Gamma  OFFLINE
 
Postovi: 1009
Zahvalio se: 183 puta
Pohvaljen: 239 puta

Re: Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod Daniel » Petak, 13. Mart 2015, 23:25

Svaka čast i od mene. :thumbup: Zaista je korisno sve ovo znati. :)

Pre nego što postavim nekoliko pitanja, malo bih zloupotrebio ovu temu da pozovem sve zainteresovane koji su u Beogradu, ili kojima nije daleko da dođu do Beograda, na predavanje pod nazivom „Excel your Excel“ koje se održava u sredu, 18. marta u 20h na Fakultetu organizacionih nauka (FON).
Više pojedinosti: https://www.facebook.com/events/1432054977087423/
Ovo nije baš u vezi s matričnim formulama, ali jeste u vezi s Excel-om, tako da sam to turio ovde. ;)
Ko bude došao – vidimo se tamo. ;)

E, a sad pitanja u vezi s tutorijalom.

Nije mi odavde baš najjasnije u kojim slučajevima je neophodno koristiti matrične formule, a u kojim ne.
Konkretno – suma elemenata od A1 do C1 se može računati i bez matrične formule, tako što nakon =SUM(A1:C1) jednostavno stisnemo ENTER, a može i upotrebom matrične formule, tako što nakon =SUM(A1:C1) stisnemo CTRL+SHIFT+ENTER – u oba slučaja dobijemo isti rezultat. Isto važi i za =AVERAGE(A1:C1), i za =PRODUCT(A1:C1)...
Međutim, kada imamo npr. =SUM(A1:C1-2), ili bilo koju vrednost umesto dvojke koja se oduzima od vrednosti u poljima od A1 do C1 (ili sabira s tim vrednostima, ili množi itd.), tada je neophodna upotreba matrične formule, jer upotreba obične formule daje izveštaj o grešci.
Da li bi onda bilo ispravno reći da se matrična formula mora koristiti onda kada nad svakim od elemenata u nizu koji imamo kao argument vršimo neku aritmetičku operaciju?

Takođe, koliko sam shvatio eksperimentisanjem, argument matrične formule ne mora biti samo niz ili matrica. Može biti i samo jedno polje (mada je u tom slučaju i nepotrebno koristiti matričnu formulu, ali jeste moguće). Primer: =A1+3 (svejedno je da li ćemo to zadati kao običnu ili kao matričnu formulu, tj. da l' ćemo stisnuti samo ENTER, ili CTRL+SHIFT+ENTER).
I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. – Mark Twain
Korisnikov avatar
Daniel  OFFLINE
Administrator
 
Postovi: 8805
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 4879 puta
Pohvaljen: 4711 puta

Re: Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod desideri » Subota, 14. Mart 2015, 06:31

Odlično je zapažanje da matrična formula može da se primeni i tamo gde posao završavaju i "obične" formule. A isto tako njen argument može biti i samo jedno polje, u krajnjoj liniji i to jedno polje je niz sa samo jednim članom. Bitniji su slučajevi kada su "obične" formule nemoćne, to jest kada moramo primeniti matričnu formulu da bismo rešili problem.

Daniel je napisao:Da li bi onda bilo ispravno reći da se matrična formula mora koristiti onda kada nad svakim od elemenata u nizu koji imamo kao argument vršimo neku aritmetičku operaciju?

Upravo tako. Mehanizam funkcionisanja matrične formule je takav da radi sa nizom (ili matricom) član po član. Ili sa dva, tri, četiri itd. nizova ili matrica, pri čemu je bitno da su istih dimenzija. Na primer, matrična formula:
SUM(A1:A2*B1:B2)
množi prvi element prvog niza sa prvim elementom drugog niza (A1 sa B1) i to smatra prvim elementom novog niza koji naravno postoji samo u memoriji računara. Potom pomnoži A2 sa B2 pa je to drugi element novog niza. Dakle, taj novi niz (aj ' da ga nazovem "nevidljivi") je sada argument funkcije SUM. Običnim formulama (ovo sam boldovao jer je tako više formula pa samim tim i više posla) bismo prvo nevidljivi niz napravili vidljivim, tj. prikazali ga na radnom listu pa onda našli njegovu sumu. Istini za volju, Excel ima funkciju SUMPRODUCT koja radi ovo isto, nego sam primer uzeo zbog jednostavnosti.

Sumu npr. količnika kubova prvog i korenova drugog niza moramo preko matrične formule:
=SUM(A1:A2^3/SQRT(B1:B2))
Kubovi članova niza A1:A2 čine prvi nevidljivi niz, a korenovi članova niza B1:B2 drugi nevidljivi niz. Članovi trećeg nevidljivog su količnici članova prvog i drugog nevidljivog niza. Treći nevidljivi je argument funkcije SUM. Iz primera se vidi da se i kod matričnih formula poštuju prioriteti operacija (prvo stepenovanje pa količnik itd.) što nas lišava potrebe za puno zagrada koje opterećuju preglednost zapisa.

Da napomenem i to da se često pravi greška (i ja sam tako u početku stalno grešio) prilikom prepravljanja matrične formule: vidim da mi ne radi to što treba, "uđem" u formulu i prepravim, ali zaboravim CONTROL+SHIFT+ENTER, lupim samo ENTER i tek onda mi ništa ne valja, a ja se čudim zašto :negative:
Evo interesantne matrične formule koja računa broj e na 9 decimala:
=1+SUM(1/FACT(ROW(INDIRECT("1:"&12))))
Funkcija ROW daje niz prirodnih brojeva (u ovom primeru od 1 do 12, mada je moglo da se uzme od 1 do koliko god uspe Excel da izračuna) a jedinicu sam stavio sa strane jer ROW ne može da krene od nule, a meni treba FACT(0) za McLaurin-a, itd. Dobro, sad, može da se primeti kako je naravno jednostavnije kucati =EXP(1) ali to nam nije interesantno...

I za kraj ovog posta evo i matrične formule za dinamičko sortiranje niza npr. A1:A10 gde korisnik unosi brojeve u polja od A1 do A10 a istovremeno tj. paralelno sa unosom taj niz se sortira od najvećeg do najmanjeg člana u poljima od B1 do B10. Pošto je ispis u matričnoj formi (dakle matrična formula za više polja) potrebno je najpre obeležiti polja od B1 do B10 i u taj opseg uneti matričnu formulu. U kolonu A ne unosi se ništa, prazna je, to će posle korisnik, tj. mi ćemo to posle baš da vidimo tu dinamiku sortiranja. Evo matrične formule:
=LARGE(A1:A10,ROW(INDIRECT("1:"&10)))
E, sad, pošto je A kolona prazna, Excel ispisuje onu groznu poruku (tu najviše mrzim) #NUM! Ako ne smeta, samo upisujte brojeve preko tog #NUM!
i on će ih sortirati.Ako smeta, moram da zakomplikujem formulu preko IF i ISERROR:
=IF(ISERROR(LARGE(A1:A10,ROW(INDIRECT("1:"&10)))),"",LARGE(A1:A10,ROW(INDIRECT("1:"&10))))
Ovo deluje malo previše, no samo je malo novog, ostalo je copy-paste. Ovo garantovano radi u Excel-u 2010, pošto sam svoju formulu copy-paste-ovao iz Excel-a. Ako nekom ne radi u ranijim verzijama, javite mi. Napominjem i da se umesto LARGE može koristiti SMALL za sortiranje u rastući poredak (preciznije: neopadajući).
Korisnikov avatar
Zaslužni forumaš
 
Postovi: 1519
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 1088 puta
Pohvaljen: 837 puta

Re: Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod Daniel » Sreda, 22. April 2015, 08:37

Sorry što tek sad odgovaram. Hvala na razjašnjenju, kao i na dodatnim primerima. :thumbup:

desideri je napisao:Da napomenem i to da se često pravi greška (i ja sam tako u početku stalno grešio) prilikom prepravljanja matrične formule: vidim da mi ne radi to što treba, "uđem" u formulu i prepravim, ali zaboravim CONTROL+SHIFT+ENTER, lupim samo ENTER i tek onda mi ništa ne valja, a ja se čudim zašto :negative:

Upravo se i meni to sad desilo dok sam isprobavao komande koje si naveo. :D

desideri je napisao:Ovo garantovano radi u Excel-u 2010, pošto sam svoju formulu copy-paste-ovao iz Excel-a. Ako nekom ne radi u ranijim verzijama, javite mi.

Evo ja javljam da ne samo ta formula, već i ostale iz tog posta, rade na matoroj verziji 2003.
I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. – Mark Twain
Korisnikov avatar
Daniel  OFFLINE
Administrator
 
Postovi: 8805
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 4879 puta
Pohvaljen: 4711 puta

Re: Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod Griezzmiha » Subota, 13. Jun 2020, 23:04

Zanima me samo, na sta se odnose ove poslednje tri komande? Sta uopste znaci transponovano, sta se desilo kada si kvadrirao prvobitnu matricu i ovo inverzno na kraju?... Da budem precizniji u pitanju, ne znam sta znaci transponovano uopste, dok termine "kvadrirano" i "inverzno" razumem, ali ne shvatam njihovu funkciju unutar Excela...
 
Postovi: 83
Zahvalio se: 32 puta
Pohvaljen: 2 puta

Re: Čudesne matrične formule u Excel-u

Postod Daniel » Ponedeljak, 15. Jun 2020, 10:24

To su često korišćene operacije nad matricama. Ako te interesuje detaljnije o svakoj od njih, možeš pokrenuti temu u „Linearnoj algebri“ (pošto je ovo ipak tema o Excelu).
I do not fear death. I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. – Mark Twain
Korisnikov avatar
Daniel  OFFLINE
Administrator
 
Postovi: 8805
Lokacija: Beograd
Zahvalio se: 4879 puta
Pohvaljen: 4711 puta


Povratak na MATEMATIKA U INFORMATICI

Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost

cron

Index stranicaTimObriši sve kolačiće boarda
Danas je Četvrtak, 23. Septembar 2021, 05:18 • Sva vremena su u UTC + 1 sat [ DST ]
Pokreće ga phpBB® Forum Software © phpBB Group
Prevod – www.CyberCom.rs