Dužina tetive kruga – prijemni ETF 2010.

PostPoslato: Sreda, 09. Maj 2018, 23:13
od Paja
Prijemni ispit ETF – 28. jun 2010.
4. zadatak


Dužina one tetive kruga [inlmath]x^2+y^2+4x-4y-17=0[/inlmath], čija je sredina u tački [inlmath]P(0,3)[/inlmath], jednaka je:
Tačan odgovor [inlmath](C)\;4\sqrt5[/inlmath]

Centar kruga je u tački [inlmath]C(-2,2),\;r=5[/inlmath].
Krajnje tačke tetive su [inlmath]A(x_1,y_1),\;B(x_2,y_2)[/inlmath], a njeno središte je tačka [inlmath]P[/inlmath], tako da je onda [inlmath]\frac{x_1+x_2}{2}=0[/inlmath] i [inlmath]\frac{y_1+y_2}{2}=3[/inlmath]
Tačke [inlmath]A[/inlmath] i [inlmath]B[/inlmath] se nalaze na krugu pa mogu da zamenim njihove koordinate u početnu jednačinu. Zatim koordinate [inlmath]x_1,y_1[/inlmath] izrazim preko [inlmath]x_2,y_2[/inlmath]
pa kad od druge jednačine oduzmem prvu dobijam, posle skraćivanja sa [inlmath]4[/inlmath],
[dispmath]2x_2+y_2=3[/dispmath] Dalje ne znam :smile2:

Re: Dužina tetive kruga – prijemni ETF 2010.

PostPoslato: Četvrtak, 10. Maj 2018, 00:09
od Corba248
Kada nacrtaš sliku možeš uočiti da je duž koja spaja centar kruga sa tačkom [inlmath]P[/inlmath] visina trougla čija su temena centar kruga i tačke preseka tetive čije je središte tačka [inlmath]P[/inlmath] i kružnice. Taj trougao je jednakokrak. Jednačina prave koja spaja tačke [inlmath]C[/inlmath] i [inlmath]P[/inlmath] je [inlmath]y=\frac{1}{2}x+3[/inlmath], pa je jednačina prave koja zapravo sadrži tetivu čiji je centar tačka [inlmath]P[/inlmath]: [inlmath]y=-2x+3[/inlmath] (veza koeficijenata pravaca dve međusobno normale prave je [inlmath]k_1=-\frac{1}{k_2}[/inlmath]). Ukoliko zameniš ovaj izraz u jednačinu kružnice dobićeš kvadratnu jednačinu čija rešenja predstavljaju presek tetive i kružnice.

P. S. S obzirom da je [inlmath]x[/inlmath]-koordinata tačke [inlmath]P[/inlmath] jednaka nuli ja bih, radi lakšeg računa, za računanje dužine tetive rastojanje jedne tačke preseka (jednog proizvoljnog rešenja kvadratne jednačine) od tačke [inlmath]P[/inlmath] pomnožio sa [inlmath]2[/inlmath], mada je to najmanje važno.

Re: Dužina tetive kruga – prijemni ETF 2010.

PostPoslato: Četvrtak, 10. Maj 2018, 00:26
od bobanex
[inlmath]r[/inlmath], [inlmath]\frac{t}{2}[/inlmath] i [inlmath]PC[/inlmath] obrazuju pravougli trougao.

Re: Dužina tetive kruga – prijemni ETF 2010.

PostPoslato: Četvrtak, 10. Maj 2018, 00:28
od Corba248
Eto još lakše. :thumbup: